Studia przypadków

Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? [ilustracja do artykułu]

Coraz częściej słyszymy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zwłaszcza w kontekście mikro- i małych firm rozpoczynających działalność. Niemniej, przy staraniu się o pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, jest on w większości przypadków warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o kredyt inwestycyjny czy otrzymania pieniędzy z funduszu.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Rozrywka i wiedza

Gry szkoleniowe, psychozabawy i prezentacje

Gry to nie tylko rozrywka i sposób na spędzanie czasu dla młodzieży. Gry szkoleniowe mogą być angażującą aktywnością dla zabieganych pracujących, uzupełniającą nowoczesne szkolenia. W skondensowanej, interaktywnej i "żywej" formie dobrze zaprojektowanej gry szkoleniowej możesz sprawdzić koncepcje przedstawiane przez trenerów. A przy tym dobrze się bawić!

W Akademii PARP od 2009 roku rozwijamy dział rozrywki i wiedzy tzw. edutainment (ang. education + entertainment) realizujący popularną koncepcję "ucząc bawić, bawiąc uczyć". Znajdziesz u nas dziesiątki prezentacji multimedialnych, psychozabaw oraz emocjonujących gier, które realizują założone cele dydaktyczne. Uczenie się przez gry skutkuje wieloma korzyściami:


  • przyspieszonym zdobywaniem nowych lub doskonaleniem dotychczasowych kompetencji,
  • skalowalnością, gdyż najbardziej pożądane uczenie się przez rozwiązywanie problemów stają się dostępne dla większej ilości uczestników,
  • dostępnością,
  • złożoną interaktywnością dłużej utrzymującą uwagę i wzbogaconą przez innych uczestników,
  • stwarzaniem środowiska sprawdzania realistycznych scenariuszy bez ryzyka konsekwencji błędnych decyzji.

Zapraszamy do korzystania z aktualnie dostępnych produktów edutainment, aby dowiedzieć się więcej o otoczeniu biznesowym, możliwościach projektu i... o sobie :)

Gry i psychozabawy

Prezentacje multimedialne (linki otwierają się w nowym oknie)