Studia przypadków

Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? [ilustracja do artykułu]

Coraz częściej słyszymy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zwłaszcza w kontekście mikro- i małych firm rozpoczynających działalność. Niemniej, przy staraniu się o pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, jest on w większości przypadków warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o kredyt inwestycyjny czy otrzymania pieniędzy z funduszu.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz typowe pytania zadawane przez uczestników Akademii PARP wraz ze standardowymi odpowiedziami.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z nimi a jeśli nie zawierają odpowiedzi - prosimy o kontakt z helpdeskiem.

Wybierz kategorię pytań i odpowiedzi

Jak uczyć się online?

  • Dlaczego szkolenia są dostępne wyłącznie online, a nie można korzystać z nich w formie wydrukowanej lub na płycie?

Udostępnienie szkoleń tylko w formie on-line, a nie w formie drukowanej czy na CD-ROM pozwala na wiele możliwości, które byłyby znacząco ograniczone lub niemożliwe w innych przypadkach.
Po pierwsze: osiągamy istotną dla projektu kontrolę nad wykorzystaniem treści. Zbierane przez portal informacje nt. korzystania ze szkoleń (spędzonego czasu, liczby podejść, wyników) stanowią ważne informacje zwrotne w trakcie nauki dla uczestnika, opiekuna i jako infomacja statystyczna dla PARP. Nie jest to osiągalne w przypadku korzystania z treści off-line.
Po drugie: przyjęte rozwiązanie umożliwia aktualizację treści - wydrukowane lub pobrane kopie nie mogą być aktualizowane. Pamiętajmy, że szkolenia Akademii PARP jako wiedza podręcznikowa wymagają częstej aktualizacji. Dlatego nie ma sensu ich drukować i przekazywać potomnym w skórzanej oprawie :)
Po trzecie: w przypadku udostępnienia wersji drukowanej, nie ma oczywiście technicznej możliwości wydrukowania dźwięku ani animacji. Papier nie jest ani multimedialny, ani interaktywny - nie daje możliwości, które są konieczne do zrozumienia zagadnień wyjaśnianych w szkoleniu internetowym.
Po czwarte: ostatnie, choć nie najmniej ważne - nie zapominajmy o środowisku naturalnym... Do początku 2013 roku z Akademii PARP skorzystało ponad 150 tysięcy osób! Korzystając ze szkolenia internetowego oszczędzamy papier, toner, miejsce na składowanie i wiele innych zasobów, jakie zużylibyśmy na wydrukowanie treści szkoleniowej.


  • Co to jest e-learning?

Nauka przez Internet staje się co raz popularniejszą metodą doskonalenia zawodowego. Do niedawna szkolenia internetowe były tworzone na zamówienie przede wszystkim dla dużych korporacji. Jednak e-learning jest również doskonałym rozwiązaniem edukacyjnym dla małych i średnich firm. E-learning to inaczej uczenie z wykorzystaniem technologii internetowych, głównie przez przeglądarkę. Szkolenie internetowe od strony technicznej jest rozbudowaną aplikacją. Oprócz nawigowania po treści musi rejestrować postępy uczestnika w szkoleniu, to, jak rozwiązuje ćwiczenia, ile spędza w nim czasu. Dane te muszą być przesłane do tzw. platformy e-learning – czyli systemu, który zapisze informacje w bazie danych. Szkolenia Akademii PARP mają wiele innych możliwości, np. wyświetlanie statystyk o postępach, rekomendowanie ścieżki powtórkowej etc. Przed przystąpieniem do szkoleń, zachęcamy do zapoznania się z lekcją instruktażową. Na udział w szkoleniu internetowym poświęca się znacznie mniej czasu, niż na tradycyjne. Dzięki temu, że jesteśmy skoncentrowani na celach szkolenia, efektywność szkoleń e-learning jest znacznie większa. Popularny przelicznik czasu trwania szkolenia internetowego do odpowiadającego mu szkolenia tradycyjnego wynosi 1:4. Dużą zaletą szkoleń internetowych jest to, że możemy je odbywać w tzw. międzyczasie, nie mniej niż jedna lekcja. Lekcja to średnio 20 minut i tyle możemy poświęcić raz dziennie. W tradycyjnych szkoleniach uczenie skoncentrowane jest na osobie trenera, który stara się przekazać swoją wiedzę uczestnikom. W szkoleniach internetowych nauka oparta jest na uczestniku, który staje się bardziej odpowiedzialny za rezultaty nauki i niezależny w doborze treści i sposobu uczenia się. W Akademii PARP stosujemy model uczenia oparty na tworzeniu niewielkich grup, które przechodzą szkolenia internetowe w tym samym okresie. Zachęcamy Państwa do wspólnej pracy i wymiany poglądów oraz doświadczeń. Stając się członkiem takiej grupy, stają się Państwo odpowiedzialni nie tylko za własne wyniki, ale również po trosze za wyniki nauki innych uczestników grupy. Wspólnie z opiekunem, przy wsparciu merytorycznym tutora, tworzą Państwo niewielką wirtualną społeczność. Zapraszamy do udziału w szkoleniach.