Studia przypadków

Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? [ilustracja do artykułu]

Coraz częściej słyszymy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zwłaszcza w kontekście mikro- i małych firm rozpoczynających działalność. Niemniej, przy staraniu się o pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, jest on w większości przypadków warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o kredyt inwestycyjny czy otrzymania pieniędzy z funduszu.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz typowe pytania zadawane przez uczestników Akademii PARP wraz ze standardowymi odpowiedziami.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z nimi a jeśli nie zawierają odpowiedzi - prosimy o kontakt z helpdeskiem.

Wybierz kategorię pytań i odpowiedzi

Co to są grupy szkoleniowe, co to są grupy robocze?

  • Co to są grupy szkoleniowe?

Grupy szkoleniowe to inaczej kilkudziesięcioosobowe grupy regionalne, do których uczestnicy szkoleń są przypisywani w celu przechodzenia szkoleń internetowych. Grupy szkoleniowe mają przypisanego określonego opiekuna i są właściwe dla województwa, które uczestnik wskazał w formularzu zapisu na pierwsze szkolenie. Grupa szkoleniowa jest powoływana na dwa miesiące począwszy od daty zgłoszenia pierwszego uczestnika.


  • Co to są grupy robocze i czym się różnią od szkoleniowych?

Grupy robocze to inaczej kilkuosobowe podgrupy (od 3 do 5 osób) tworzone w ramach grup szkoleniowych w celu napisania pracy zespołowej pod kierunkiem tutora. Grupa robocza to może być zespół z jednej firmy bądź miejscowości, korzystający ze wspólnych narzędzi wsparcia.


  • Co mi daje grupa szkoleniowa?

Grupa szkoleniowa jest konieczna do tego aby korzystać z Akademii PARP. Dzięki niej opiekunowie są w stanie koordynować przebieg szkolenia, które ma swoją datę rozpoczęcia i zakończenia.


  • Jakie są reguły tworzenia grupy szkoleniowej?

Grupy szkoleniowe są tworzone automatycznie dla określonej ilości uczestników zapisujących się na szkolenie w ramach jednego województwa. Czas trwania grupy to dwa miesiące począwszy od daty zapisu pierwszego uczestnika – przyjmowanej za datę otwarcia grupy. W celu zagwarantowania odpowiedniego czasu na przejście szkoleń i współpracę z innymi uczestnikami, najpóźniejszym możliwym terminem zapisania do istniejącej grupy to jeden miesiąc do daty zamknięcia grupy.


  • Czy mogę się przepisać do innej grupy szkoleniowej?

Obecnie nie przewidujemy takiej możliwości, ale zachęcamy do kontaktu z helpdeskiem Akademii PARP.


  • Dlaczego warto pisać pracę w podgrupie (grupie roboczej)?

Dzięki temu możesz dogodniej współpracować z innymi uczestnikami z jednej firmy czy miejscowości, konsultować się lub pod kierunkiem tutora opracować coś co przyda Ci się w pracy zawodowej.


  • Jakie są reguły tworzenia grupy roboczej?

Przede wszystkim musisz ogłosić chęć utworzenia grupy roboczej i otrzymać zgłoszenie od innych uczestników grupy szkoleniowej lub zgłosić się do istniejącej już grupy roboczej. Jeśli otrzymasz przynajmniej dwa zgłoszenia i uczestnicy zaakceptują się wzajemnie, zgłoś się do opiekuna w celu założenia grupy.


  • Czy moje dane podawane w grupie szkoleniowej są bezpieczne?

Tak, jedyną informacją jaką upubliczniasz w ramach mechanizmów zapewnianych przez Akademię PARP, jest Twój login i ogłoszenie.