Studia przypadków

Jakie treści zawiera biznesplan i jak go napisać? [ilustracja do artykułu]

Coraz częściej słyszymy, że biznesplan to przestarzałe narzędzie, które nie przystaje do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej, zwłaszcza w kontekście mikro- i małych firm rozpoczynających działalność. Niemniej, przy staraniu się o pozyskanie kapitału od instytucji finansowych, jest on w większości przypadków warunkiem koniecznym do rozpatrzenia wniosku o kredyt inwestycyjny czy otrzymania pieniędzy z funduszu.

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Akademia PARP > Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdziesz typowe pytania zadawane przez uczestników Akademii PARP wraz ze standardowymi odpowiedziami.
Jeśli masz jakiekolwiek pytanie zachęcamy w pierwszej kolejności do zapoznania się z nimi a jeśli nie zawierają odpowiedzi - prosimy o kontakt z helpdeskiem.

Wybierz kategorię pytań i odpowiedzi

Kto może korzystać z Akademii PARP?

  • Kto może korzystać z Akademii PARP?

Akademia PARP zawiera treści dedykowane przedsiębiorstwom z sektora mikro-, małych i średnich firm (MMŚP), natomiast korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy i pracownicy z sektora MMŚP jak i z dużych firm, a także osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej, o ile nie zlikwidowali działalności gospodarczej w okresie poprzedzających 12 miesięcy.

Aby sprawdzić czy firma spełnia kryteria MMŚP polecamy rozporządzenie UE i kwalifikator dostępne na stronach PARP.
Uruchom w nowym oknie


  • Jak stwierdzić czy moja firma jest MMŚP?

Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są liczba zatrudnianych pracowników, obroty oraz suma bilansowa. Jednak to nie wszystkie dane, które powinieneś
wziąć pod uwagę definiując swoją firmę. Zapoznaj się z pozostałymi kryteriami.

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - skrót

przedsiębiorstwo: zatrudnienie roczny obrót suma bilansowa
mikro < 10 osób < 2 mln eur < 2 mln eur
małe < 50 osób < 10 mln eur < 10 mln eur
średnie < 250 osób < 50 mln eur < 43 mln eur

Na kategorie mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa niezależne1, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy Państwa firma należy do kategorii MMŚP, np. czy spełnia kryterium niezależności, zachęcamy do zapoznania się z pełną definicją lub do skorzystania z kwalifikatora zamieszczonego na stronach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

1w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008
  z dnia 6 sierpnia 2008 r. "Definicja małych i średnich przedsiębiorstw"  • Czy pracownicy dużych firm mogą także korzystać z Akademii PARP?

Tak, uczestnikiem szkoleń internetowych Akademii PARP mogą być także pracownicy dużych firm.


  • Jestem obecnie pracownikiem średniego przedsiębiorstwa i zarazem planuję założenie własnej działalności gospodarczej. Jak mam się zarejestrować?

Głównym adresatem Akademii PARP są właściciele i pracownicy przedsiębiorstw, w związku z tym niektóre możliwości Akademii PARP (np. społeczności szkoleniowe) są dla planujących założenie własnej firmy niedostępne. W związku z tym zachęcamy do rejestracji jako uczestnik ze średniego przedsiębiorstwa i późniejszej aktualizacji danych.


  • W najbliższym czasie kończę studia i albo znajdę zatrudnienie albo założę własną firmę. Czy mogę skorzystać ze szkoleń Akademii PARP?

Tak, studenci, bezrobotni, a także osoby zatrudnione nie w przedsiębiorstwach, czyli pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej, organizacji samorządowych mogą korzystać z Akademii PARP, jeśli tylko planują założenie własnej działalności gospodarczej i wyrażą ten zamiar w formularzach Akademii PARP.


  • Czy Akademia PARP jest dostępna dla jakiejś określonej formy prawnej MMŚP?

Akademia PARP jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorców spełniających kryteria z sektora MMŚP, niezależnie od ich formy prawnej. Czyli może to być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i spółka z o.o. czy nawet spółka akcyjna. Niektóre formy prawne nie spełniają kryteriów MMŚP np. przedsiębiorstwa państwowe. Szczegółowe kryteria są dostępne na stronach PARP.


  • Czy jeśli dopiero zakładam działalność i czekam na rejestrację to mogę korzystać ze szkoleń?

Tak. Szkolenia Akademii PARP są dostępne także dla osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.


  • Czy uczestnicy, którzy dopiero planują własną działalność gospodarczą mogą korzystać z wszystkich możliwości Akademii PARP?

Niestety nie, korzystanie z pewnych możliwości Akademii PARP może być dla takiej grupy uczestników ograniczone. W szczególności społeczności szkoleniowe są dostępne tylko dla pracowników przedsiębiorstw. Ograniczony pod względem dostępności jest też Program Nagród Akademii PARP, w ramach którego wysyłane są do absolwentów szkoleń internetowych nagrody z logiem Akademii PARP czy wydrukowane certyfikaty. Program Nagród Akademii PARP służy do zwiększania rozpoznawalności projektu wśród właścicieli i pracowników firm z sektora MMŚP, a osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej będą należeć do tego sektora dopiero w przyszłości.


  • W formularzu przy opcji "planuję rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej" muszę jednocześnie spełnić warunek, że nie zlikwidowałem firmy w ciągu ostatniego roku. A co z horyzontem czasowym planowanego uruchomienia działalności – czy musi być jakoś ograniczone w czasie?

Nie musi. Warto jednak mieć świadomość, że wiedza i umiejętności zdobywane w szkoleniach najefektywniej wykorzystać w praktyce w bliższej przyszłości.