Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Nowe szkolenia mobilne na jesień w Akademii PARP - jak grzyby po deszczu!

  • Autor: tmh
  • Data: 2014-10-08 19:09:50
  • Odsłon: 6719
[Ilustracja do artykułu] Tej jesieni obrodziły nie tylko grzyby ale i szkolenia mobilne w Akademii PARP. Polecamy 6 nowych biznesowych szkoleń m-learning!  

Nowe szkolenia m-learning uzupełniają uruchomione wcześniej szkolenia e-learning. Warto wspomnieć, że poza jednym, ostatnio uruchomionym szkoleniem z savoir-vivre (wersja mobilna w przygotowaniu...) wszystkie dotychczasowe szkolenia Akademii PARP mają już swoje mobilne wersje!

Każde z m-szkoleń składa się z krótkich mobilnych aktywności: lekcji i testów, zajmujących 5-7 minut, do przejścia w wolniejszej chwili na popularnych modelach tabletów i smartfonów.

Poniższe linki prowadzą bezpośrednio do zapisu na szkolenia:

Szkolenie m-learning: Własność intelektualna i przemysłowa w przedsiębiorstwie
trzymodułowe szkolenie mobilne dotyczące tematyki szkolenia e-learning "Ochrona własności intelektualnej". Objaśnia, na czym polega ochrona własności intelektualnej w firmie i dlaczego jest to ważne dla przedsiębiorstwa. Uczestnik poznaje system ochrony własności intelektualnej w Polsce, uczy się identyfikować dobra nadające się do ochrony i sformułować strategię ochrony. Uświadamiające.

Szkolenie m-learning: Jak rozmawiać z dłużnikiem?
trzymodułowe szkolenie towarzyszące szkoleniu e-learning "Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP". Dzięki niemu uczestnik pozna specyfikę rozmowy windykacyjnej oraz dowie się, jak prowadzić taką rozmowę. Dowie się, jakie mogą występować typy dłużników oraz nauczy się dobierać do nich odpowiednią strategię negocjacyjną. Instruktaż dla początkującego windykatora!

Szkolenie m-learning: Oferta w postępowaniu publicznym
czteromodułowe szkolenie towarzyszące szkoleniu e-learning "Zamówienia publiczne". Rozważasz wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego? Chcesz wiedzieć więcej o składaniu ofert na podstawie Prawa Zamówień Publicznych np. w jakim terminie wykonawca będzie związany ofertą albo na jakich zasadach może zmienić lub wycofać ofertę? Pozycja obowiązkowa!

Szkolenie m-learning: Ustanie i zmiana stosunku pracy
trzymodułowe szkolenie towarzyszące szkoleniu e-learning "Prawo pracy w MŚP". Dzięki niemu uczestnik dowie się, w jaki sposób zmienić lub rozwiązać umowę o pracę, pozna najważniejsze zasady dotyczące przeprowadzania zwolnień grupowych, zdobędzie też informacje na temat okoliczności, w jakich wygasa stosunek pracy. Zwiększa orientację przedsiębiorcy i pracownika.

Szkolenie m-learning: Planowanie projektu dofinansowanego z funduszy UE
dwumodułowe szkolenie uzupełniające szkolenie e-learning "Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP". Dla rozważających aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej szkolenie jest wartościowym źródłem wiedzy o planowaniu projektu, doborze partnerów i realizacji. Uczestnik poznaje też metodę fiszek jako narzędzie do planowania projektu. Uniwersalne i praktyczne.

Szkolenie m-learning: Podstawy sporządzania biznesplanu
trzymodułowe szkolenie towarzyszące szkoleniu e-learning "Biznesplan" dla otwierających lub rozwijających własny biznes. Wyjaśniamy czym jest biznesplan i jakie korzyści przynosi firmie jego sporządzenie. Objaśniamy etapy tworzenia biznesplanu i informacje, jakie powinny zostać w nim zawarte. Esencja planowania biznesowego!

W związku z ostatnim tematem, zachęcamy do korzystania z nowej edycji gruntownie zaktualizowanego szkolenia e-learning "Biznesplan". Poprzednia edycja jest dostępna jako archiwalna do 31 października 2014. Uzyskane postępy zostaną zachowane.

Z przyjemnością zapraszamy do korzystania z nowych szkoleń Akademii PARP!Forum

Zaloguj się, aby dodawać wpisy na forum.

Wszystkie komentarze do artykułu

Uwaga: wpisy na forum artykułu są wypowiedziami prywatnych osób.
Za wypowiedzi te organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Jeśli Twoim zdaniem naruszają one przepisy prawa, dobre obyczaje lub regulamin portalu:
zgłoś naruszenie zasad


Podziel się: