Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Co trzeba wiedzieć w biznesie w różnych zakątkach Polski? Wyniki badania statystycznego Akademii PARP (część 2)

  • Autor: tmh
  • Data: 2014-08-20 11:45:22
  • Odsłon: 3682
[Ilustracja do artykułu] W drugim artykule przedstawiamy kolejną część wyników badania statystycznego na danych rejestrowanych przez portal i platformę e-learning Akademii PARP. Badanie pokazuje, czego uczą się planujący działalność, pracownicy i przedsiębiorcy w największym projekcie szkoleniowym w Polsce.

Wśród ponad 180 tysięcy uczestników Akademii PARP znaleźli się mieszkańcy każdego powiatu w Polsce! Udział w projekcie jest dobrowolny - uczestnicy z sektora przedsiębiorstw i planujący działalność samodzielnie wybierają tematy szkoleń i modułów, w jakich biorą udział, sami decydują też o czasie trwania i trybie nauki (dni tygodnia i godziny korzystania z portalu). Te dwa czynniki - czyli skala projektu i dobrowolność - sprawiają, że Akademia PARP to kopalnia wiedzy na temat tego, co interesuje polskich przedsiębiorców, pracowników oraz planujących założenie własnej działalności.

Na podstawie danych statystycznych, które rejestruje platforma e-learningowa Akademii PARP od listopada 2006 roku, można wykrywać interesujące prawidłowości, analizować nieznane wcześniej skupienia danych, obserwować sekwencje czasowe w korzystaniu ze szkoleń. Na tej podstawie można się nawet pokusić o prognozowanie wzorców, trendów czy cykli, jak ze szkoleń uczestnicy będą korzystać "jutro" [1].

W cyklu artykułów przedstawiamy wybrane ciekawostki z eksploracyjnego badania na "oczyszczonych" danych związanych z uczeniem się. Do badania metodami tzw. drążenia danych (data mining) użyliśmy narzędzia opensource Rapid Miner wersja 5.3.

W pierwszym artykule zajmowaliśmy się atrakcyjnością oferty Akademii PARP mierzoną syntetycznie za pomocą wielokrotnych zapisów na szkolenia i analizowaną w przekrojach według województw, obszarów tematycznych i płci absolwentów. Szukaliśmy interesujących charakterystyk - prawidłowości i podobieństw na poziomie ogólnym lub obszarów. W tym artykule przyglądamy się wybranym skupieniom danych na poziomie poszczególnych tematów szkoleń. Zanim sprawdzimy, jakie tematy są wybierane w różnych zakątkach Polski, poszukajmy odpowiedzi na kilka innych pytań.

Zacznijmy od pytania o typowe szkolenia w 6 obszarach tematycznych. Czy ze względu na sposób korzystania ze szkoleń (rozpoczynane, kończone, powtarzane), jakieś tematy spośród kilkudziesięciu oferowanych przez Akademię PARP są typowe [2] dla sześciu obszarów wiedzy?

 

Wykres 2-1. Typowe tematy szkoleń w obszarach.

Wynik pokazuje wewnętrzną klasyfikację szkoleń, sporządzoną za pomocą techniki drzewa decyzyjnego. W obszarach wiedzy, czyli podstawowym kryterium klasyfikującym szkolenia - można odkryć następujące prawidłowości:

  • typowym szkoleniem w obszarze "Marketingu i sprzedaży" jest szkolenie z zarządzania sprzedażą i relacjami z klientem (A2S),
  • w obszarze szkoleń dla szkoleniowców trudno mówić o typowym szkoleniu, gdyż jest to obszar najmłodszy (wyodrębniony od kilku miesięcy), dostępny tylko poprzez specjalne społeczności,
  • typowe dla obszaru umiejętności jest szkolenie z planowania kariery zawodowej (A3K),
  • typowe dla obszaru wiedzy ogólnej jest szkolenie z pozyskiwania funduszy UE (A3U),
  • typowe dla obszaru "Zagadnienia finansowe i prawne" jest szkolenie "Podatek VAT" (A3V),
  • typowe dla obszaru zarządzania strategicznego i operacyjnego jest szkolenie z zakładania własnej firmy (A2J).

Zidentyfikowaliśmy więc "sztandarowe" szkolenia dla poszczególnych obszarów. Każdy uczestnik Akademii PARP może sobie zadać pytanie: "czy w ofercie Akademii PARP zainteresowały mnie właśnie te szkolenia, czy może jednak mój wybór padł na inne propozycje?".

Analizując dane, możemy sobie zadać również wiele innych pytań. Na przykład: czy są jakieś szczególne preferencje w korzystaniu ze szkoleń przez panie i panów? A może wg reprezentowanej przez uczestnika wielkości firmy? Poniżej takie grupowania na podstawie pierwszego zaliczanego szkolenia.

 

Wykres 2-2. Typowe tematy szkoleń wybierane przez panie i panów.

Panie (których w Akademii jest więcej niż panów) interesują się bardziej tematami nt marketingu internetowego i e-commerce, zamówieniami publicznymi (APZ), funduszami unijnymi (A3U), planowaniem kariery (A3K) i prawem pracy (A3P). Dla panów bardziej typowe są szkolenia zarządzanie jakością (A2J), biznes planem (BIZ), blended-learning (A3L) oraz planowanie marketingowe (A2M). Jak widać, zarówno w tematach "damskich" jak i "męskich" typowe okazały się tylko tematy tzw. twarde.

 

Wykres 2-3. Typowe tematy szkoleń wybierane przez reprezentantów firm różnej wielkości.

Tematy wybierane typowo przez firmy mikro to biznes plan (BIZ), blended learning (A3L), prawo pracy (A3P), zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem (A2S) oraz marketing internetowy i e-commerce (A2C). Widać w tym podstawowe dylematy mikrofirmy: precyzowanie pomysłu na biznes, szukanie elastycznych form szkoleń, zatrudnienie pierwszych pracowników, budowanie relacji z klientami, różnicowanie (lub zastępowanie) marketing-mix o Internet. Tematy bardziej charakterystyczne dla firm małych, czyli zatrudniających od 10 do 49 pracowników, to zamówienia publiczne (APZ) i planowanie marketingowe (A2M). Kolejne progi rozwoju firmy? Dla planujących założenie firmy typowe są tematy: planowania kariery (A3K), pozyskiwanie funduszy (A3U) oraz negocjacje (A2N). Co ciekawe, nie ma tematów wybieranych typowo przez firmy średnie i duże.

Przejdźmy do tematów wybieranych typowo w regionach. Na początek: rozróżnienie miasto-wieś.

 

Wykres 2-4. Typowe tematy szkoleń według rodzaju miejscowości: miasto (m) -wieś (w).

Typowymi tematami wybieranymi przez mieszkańców wsi są "Zamówienia publiczne" (APZ) i "Planowanie kariery zawodowej" (A3K). Typowe tematy wybierane przez mieszkańców miast są znacznie bardziej zróżnicowane: "Blended learning" (A3L), "Biznesplan" (BIZ), "Praktyczne zarządzanie personelem" (A2H), "Prawo pracy" (A3P), "Planowanie marketingowe" (A2M), "E-commerce i marketing internetowy" (A2C), "Negocjacje handlowe" (A2N), "Pozyskiwanie funduszy unijnych" (A3U), "Zarządzanie jakością" (A2Q) oraz "Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem" (A2S).

I wreszcie, najciekawsze naszym zdaniem rozróżnienie, nawiązujące do tytułu dzisiejszego artykułu: czy są jakieś tematy typowe dla województw zamieszkania uczestnika Akademii PARP?

 

Wykres 2-5. Typowe tematy szkoleń według województw.

W województwie śląskim planujący, pracownicy i przedsiębiorcy mają największą liczbę szkoleń typowych regionalnie - aż 8. Tylko dla tego województwa charakterystyczne jest sięganie po 3 szkolenia: "Biznesplan" (BIZ), "Blended learning" (A3L), "Planowanie własnej kariery zawodowej" (A3K).

Natomiast szkolenia: "Zarządzanie jakością w MŚP" (A2Q), "Jak rozwijać firmę" (A2R), "Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP" (A2W) - są typowe również w innych wielkomiejskich obszarach: w województwie mazowieckim, dolnośląskim, a także wielkopolskim - choć akurat dla Poznaniaków i innych mieszkańców Wielkopolski szkolenie z jakości nie jest tak charakterystyczne (co może się wydawać zaskakujące).

Po szkolenie: "Negocjacje handlowe w MŚP" (A2N), oprócz Ślązaków, sięgają też znacząco chętniej mieszkańcy województw: warmińsko-mazurskiego, małopolskiego i lubelskiego.

Mieszkańcy Mazowsza, podobnie jak Ślązacy, mają również wiele charakterystycznych dla siebie wyborów. Aż 7 szkoleń jest wybieranych tu istotnie typowo. Obok wspomnianych wyżej, są to szkolenia: "Jak założyć własną firmę?" (A2J), "Plan marketingowy w MMŚP" (A2M), "Zamówienia publiczne" (APZ) oraz "Komunikacja marketingowa i public relations" (A2P). Dwa ostatnie szkolenia szczególnie wyróżniają Mazowsze na tle innych regionów - tylko tu cieszą się tak wyjątkową popularnością.

Wielkopolska, Dolny Śląsk i Pomorze mają odpowiednio 6, 5 i 4 typowe dla nich szkolenia. Szkolenie "Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP" (A2H) jest typowe dla dwóch z tych województw (wielkopolskie, dolnośląskie). Z kolei szkolenie "E-commerce i marketing internetowy w MŚP" (A2C) interesuje zwłaszcza mieszkańców Dolnego Śląska i Pomorza. "Umiejętności kierownicze" (A3M), to szkolenie typowe tylko dla województwa pomorskiego.

Województwa: podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie i łódzkie mają po trzy typowe dla nich szkolenia. Zapraszamy do sprawdzenia na wykresie, jakie tematy wyróżniają właśnie te regiony Polski spośród innych. Jest wśród nich szkolenie: "Jak rozwijać firmę" (A2R), które jest typowym dla większości województw. Tylko województwa podlaskie i opolskie nie wyróżniają w szczególny sposób tego szkolenia.

Województwo opolskie to zresztą ewenement również pod innym względem - tutaj nie ma typowych, charakterystycznych na tle innych województw tematów szkoleń. W województwie podlaskim natomiast takim typowym wyróżnikiem jest jedynie szkolenie "Prawo Pracy w MŚP" (A3P), popularne również na Warmii i Mazurach.

Inne województwa o szczególnie niskiej liczbie typowych szkoleń to: lubuskie - tylko typowe w większości województw szkolenie: "Jak rozwijać firmę" (A2R), lubelskie - dodatkowo "Negocjacje handlowe w MŚP" (A2N), zachodniopomorskie - dodatkowo: "Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP" (A2W) oraz świętokrzyskie - dodatkowo: "Jak założyć własną firmę?" (A2J).

Obok wspomnianego już "Jak rozwijać firmę" (A2R), szkoleniem, po które istotnie częściej sięgają przedstawiciele różnych województw, jest: "Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP" (A2W). Aż w 8 województwach, na terenie większości naszego kraju, sen spędzają nam z powiek niezapłacone faktury!

Ten problem wydaje się być szczególnie zajmujący w województwach metropolitalnych (śląskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, pomorskie, łódzkie), ale też na skrajnie położonych obszarach Pomorza Zachodniego i Podkarpacia.

Ciąg dalszy nastąpi :) Na kolejny i ostatni już artykuł z podsumowaniem wyników badania datamining zapraszamy za kolejne kilka tygodni!Forum

Zaloguj się, aby dodawać wpisy na forum.

Wszystkie komentarze do artykułu

Uwaga: wpisy na forum artykułu są wypowiedziami prywatnych osób.
Za wypowiedzi te organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Jeśli Twoim zdaniem naruszają one przepisy prawa, dobre obyczaje lub regulamin portalu:
zgłoś naruszenie zasad


Podziel się: