Studia przypadków

Izotopy i nie tylko [ilustracja do artykułu]

– Siła Synektik tkwi w szukaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pomagają pacjentom w diagnostyce i terapii. Nieustannie poszerzamy kompetencje i wchodzimy w nowe obszary biznesowe przy jednoczesnym umacnianiu pozycji w dotychczasowych segmentach działalności - mówi Magdalena Kowalewska, dyrektor ds. marketingu i relacji inwestorskich grupy Synektik. Spółka zaczynała od dystrybucji i serwisowania sprzętu medycznego – dzisiaj jest krajowym liderem w produkcji radiofarmaceutyków. Dzięki wsparciu z programu Horyzont 2020 prowadzi prace nad innowacyjnym kardioznacznikiem.  

więcej Przeczytaj całą historię inne Inne historie sukcesu

Napisz pracę grupową!

 • Autor: ans
 • Data: 2008-02-25 17:21:08
 • Odsłon: 2620
[Ilustracja do artykułu] Akademia PARP to także prace grupowe, które mogą samodzielnie pisać uczestnicy naszych multimedialnych, interaktywnych szkoleń internetowych. Prace grupowe to okazja do stworzenia czegoś praktycznego, własnego „projektu”, pod okiem eksperta Akademii PARP! Eksperci merytoryczni (tutorzy) to współautorzy treści merytorycznej szkoleń Akademii PARP, którzy biorą też udział w wyjaśnianiu kwestii merytorycznych zgłaszanych przez uczestników. Z częścią z naszych ekspertów merytorycznych była okazja spotkania się podczas warsztatów regionalnych, które odbyły się w 32 miastach w całej Polsce.Tematyka prac jest ściśle związana ze szkoleniami. Są to specjalnie przygotowane tematy, które dają możliwość pogłębionego zrozumienia zagadnień poruszanych w szkoleniu, a jednocześnie rozpracowania praktycznych problemów występujących w firmie, oczywiście związanych ze szkoleniem. Przykładowo: w szkoleniu z zarządzania personelem można opracować system wynagrodzeń dla wybranej grupy pracowników, w szkoleniu z planu marketingowego można sporządzić tzw. cenowanie nowego produktu wg różnych metod, w szkoleniu z negocjacji można przygotować plan negocjacji z określeniem interesów stron. Spis tematyki prac grupowych do szkoleń Akademii PARP znajduje się poniżej.

Prace grupowe, jak sama nazwa wskazuje, są pracami zespołowymi. Piszemy je w tzw. grupach roboczych (podgrupach), które są swobodnie tworzone w ramach regionalnych grup szkoleniowych. Mogą to być osoby z jednej firmy, miejscowości lub branży. Grupa robocza musi liczyć od dwóch do pięciu uczestników.

Wszystko odbywa się przez Internet! Jeśli jesteś uczestnikiem któregokolwiek z 10 szkoleń Akademii PARP, możesz napisać pracę grupową. Technicznie pisanie pracy opiera się na tzw. mechanizmie „wiki” – zespołowo edytowanej strony internetowej. Poniższa instrukcja krok po kroku pokazuje, co trzeba zrobić, aby napisać pracę grupową:

 1. Musisz utworzyć własną grupę roboczą lub zapisać do istniejącej. Wszystko zrobisz po zalogowaniu się do portalu, w menu Moje szkolenia > Grupa szkoleniowa. Jeśli chcesz utworzyć własną podgrupę, musisz się zareklamować i poczekać na chętnych. Treść ogłoszenia wpiszesz w polu „Twoje ogłoszenie” i zatwierdzisz je linkiem „ogłoś”. Natomiast jeśli chcesz dołączyć do innej grupy kliknij na link „zapisz się” w kolumnie „zaproszenie”. Utworzenie podgrupy jest sygnalizowane przez uaktywnienie się przycisku w menu Moje szkolenia > Grupa robocza,
 2. W menu Moje szkolenia > Grupa szkoleniowa wybierzesz nazwę podgrupy, wyślesz wiadomość do członków podgrupy, określisz status pracy grupowej, dowiesz się, kto jest opiekunem, a kto tutorem,
 3. W menu Moje szkolenia > Obecne szkolenie w boksie „Narzędzia wsparcia” po utworzeniu podgrupy uaktywni się link „Praca grupowa”. Dzięki niemu wraz z innymi członkami Twojej podgrupy możesz edytować tytuł i treść pracy – jest to tak proste, jak pisanie w popularnym edytorze tekstu.

Kilka rad i uwag na koniec

 1. Dla określenia statusu pracy grupowej (jej zaawansowania) wyróżniamy cztery „kamienie milowe” (możesz to sprawdzić w menu Moje szkolenia > Grupa robocza):
  - zatwierdzenie tytułu i struktury przez tutora,
  - 50% pracy wg ilości słów,
  - 100% pracy wg ilości słów,
  - zatwierdzenie treści pracy przez tutora.
 2. Kompletność pracy będzie określona przez tutora w zależności od tematu. Ilościowo będzie to założona ilość słów – standardowo 500, natomiast jakościowo kompletność pracy stwierdza tutor po analizie pracy,
 3. Z udziału w grupie roboczej można zrezygnować. Może być tak, że zostanie w niej tylko jeden uczestnik,
 4. Dobra rada dla piszących pracę: zacznijcie pisanie pracy od części, za które będą odpowiadać różne osoby w podgrupie. Dzięki temu w prosty sposób można się podzielić obowiązkami, 
 5. Termin przygotowania prac grupowych ustalasz z tutorem z pomocą opiekuna,
 6. Zaliczenie pracy grupowej jest premiowane dodatkowymi 500 punktami w programie nagród Akademii PARP,
 7. Najciekawsze prace będziemy nagradzać opublikowaniem ich na portalu Akademii. Dlatego jeśli piszesz pracę o swojej firmie a nie chcesz używać prawdziwej nazwy – zastąp ją jakimś skrótem np. firma XYZ.

Tematyka prac grupowych do szkoleń internetowych Akademii PARP

„Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP”

1) Przykłady zabezpieczenia należności finansowych firmy
2) Poradnik windykatora w firmie
3) Biznes plan dla wybranego adresata (np. banku)
4) Jak pozyskać środki na prowadzenie bieżącej działalności małej i średniej firmy
5) Zarządzanie kosztami w firmie (wybrane metody)

„Zarządzanie jakością w MŚP”

1) Plan wdrażania TQM
2) Procedura badania satysfakcji klienta
3) Polityka jakości
4) Księga jakości
5) Mapowanie wybranego procesu

„Plan marketingowy w MMŚP”

1) Prosty scenariusz rozwoju dla wybranej branży
2) Analiza segmentu rynku
3) Plan rozwoju i zarządzania nowym produktem
4) Ustalenie ceny wg wybranych metod
5) Pomysł na sponsoring, jako skuteczna forma promocji firmy.
6) Dobra baza danych jest kluczowym elementem w przypadku marketingu bezpośredniego. Na co należy uważać tworząc lub kupując taką bazę?

„Marketing internetowy i e-commerce w MŚP”  

1) Jak ocenić skuteczność reklamy w Internecie?
2) Rozpoczęcie działalności na rynku elektronicznym
– kalkulacja kosztów i/lub opłacalności
3) Strategia dla mojego biznesu w Internecie
4) Jak osiągać wartościowe i poważne transakcje z pomocą Internetu?
5) Idealny sklep internetowy - opisz swoją koncepcję swojego sklepu

„Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami”

1) Studium przypadku opisujące sytuację z trudnym klientem - jak uczestnik sobie poradził w tej sytuacji, co można było zrobić lepiej.
2) Elementy planu sprzedaży
3) Wybrane procedury systemu obsługi klienta w firmie
4) Plan rozmowy telemarketingowej w firmie
5) Schemat prezentacji handlowej wybranego produktu / usługi
6) Założenia wdrożenia systemu CRM w MMŚP

„Negocjacje handlowe w MŚP”

1) Plan negocjacji z określeniem interesów stron
2) Sprecyzowanie BATNA w przykładowej (lub rzeczywistej) sytuacji negocjacyjnej
3) Który etap procesu negocjacji jest kluczowy dla sukcesu?

„Jak rozwijać firmę - systemy zarządzania dla MMŚP”

1) Strategia rozwoju małej firmy
2) Zmieniaj się, albo zgiń - zarządzanie zmianą w małej firmie
3) Czy małe firmy stać na zarządzanie jakością?
4) Nowoczesne technologie w małej firmie

„Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP”

1) Opis stanowiska
2) Ustalenie i zdefiniowanie przykładowych kryteriów oceny dla stanowiska
3) Plan rekrutacji na wakujące stanowisko
4) Szablon ogłoszenia na stanowisko
5) Profil kandydata i ocena cv
6) Opracowanie systemu wynagrodzeń dla wybranej grupy pracowników
7) Kierownik a lider - zachowania w konkretnej sytuacji
8) Przedstawienie rzeczywistego procesu rozwiązywania określonego problemu

„Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP”

1) Materiały promocyjne w mojej firmie: niezbędne, warte uwagi, niepotrzebne
2) Jak skutecznie dobrać rodzaj wydarzenia promocyjnego do naszego celu
3) Rola firmy i rola agencji w procesie tworzenia reklamy
4) Elementy niezbędne w reklamie prasowej - na wybranym przykładzie

„Ochrona własności intelektualnej”

1) Określić wartość posiadanych dóbr niematerialnych i ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa
2) Co zrobią Państwo po otrzymaniu od innego przedsiębiorcy zawiadomienia, że produkowane przez Państwa wyroby naruszają przysługujące temu przedsiębiorcy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.


Forum

Zaloguj się, aby dodawać wpisy na forum.

Wszystkie komentarze do artykułu

Uwaga: wpisy na forum artykułu są wypowiedziami prywatnych osób.
Za wypowiedzi te organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Jeśli Twoim zdaniem naruszają one przepisy prawa, dobre obyczaje lub regulamin portalu:
zgłoś naruszenie zasad


Podziel się: